HOME :: COLLAGES :: AQUARELLEN :: PORTRETTEN :: AFFICHES :: CURRICULUM VITAE :: NIEUWS :: CONTACT    


 


Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE RIA SMIT-SNAKENBORG.

( please find an English translation at the bottom of this page ).

Ria Smit-Snakenborg ( 20-9-1954 ) werd geboren in het Groningse Kolham ( gemeente Slochteren ). Op 10-jarige leeftijd verhuisde zij naar het Friese Beetsterzwaag.

Na het afronden van haar studie aan de Lerarenopleiding te Leeuwarden
( kunstgeschiedenis/handvaardigheid/jeugdhulpverlener ) verhuisde zij naar Twente en werd zij docente en leerlingbegeleidster aan het voortgezet onderwijs te Almelo.

Ria Smit begon in 1990 met schilderen. Ze had toen nog geen eigen atelier, maar maakte gebruik van de ruimte van de Almelose kunstenaar Paul Tieke. Ria Smit was in die tijd vertrouwenspersoon op de middelbare school waar ze als lerares nog steeds werkt. Ze had vooral een uitlaatklep nodig voor de situaties die ze tegenkwam.

Aanvankelijk schilderde zij vooral aquarellen, later gecombineerd met gemengde technieken. Weer later legde zij zich toe op het maken van acryl-collages. ‘Over aquarel moet je de baas blijven. De kunst is om dát te laten gebeuren wat jij wilt. Bij het schilderen van een aquarel moet je à la minute kunnen omschakelen. Dat trekt mij. En ik kan ontzettend genieten van het kleurenspel.’

Nadat in het voorjaar van 1991 de bekende Franse kunstcriticus Michel Larivière enige van haar schilderijen gezien had, werd zij door hem uitgenodigd te exposeren in één van zijn galeries. Het resulteerde in een grote zomerexpositie in Cherbourg ( F ).
Na deze expositie raakte, mede omdat de Nederlandse pers er over berichtte, één en ander in een stroomversnelling en volgden uitnodigingen tot exposeren elkaar op.
Aan een aantal  uitnodigingen heeft zij gehoor gegeven, waardoor ze de afgelopen jaren in een aantal plaatsen in Nederland geëxposeerd heeft.

In 1992 maakte de aquarelliste haar eerste portret. ‘Ik wilde ervaren hoe het zou zijn om portretten te schilderen. Vanaf het allereerste moment heeft het me aangegrepen. Ik ga er volledig in op.’

Eind 1995 heeft zij haar eigen atelier in Tubbergen in gebruik genomen.

 

 

 

1995: Minister Hirsch Ballin bezoekt expositie in Tubbergen

In 1995 bezocht minister Dr. E.M.H. Hirsch Ballin ( Justitie ) de expositie van Ria Smit. De expositie vond plaats in het Gemeentehuis van Tubbergen. Op de foto v.l.n.r. Ria Smit, minister Hirsch Ballin, oud-burgemeester Smal.

Ook is zij sinds 1995 de vaste docent van aquarelgroep “De Kolk” in Almelo.

Begin 1997 is Ria Smit, na uitvoerig geballoteerd te zijn, toegelaten tot een Amsterdams kunstenaarscollectief: De Kunstkring Thorbecke. Het lidmaatschap hiervan bood haar de mogelijkheid om als kunstenares deel te nemen aan de door dit collectief georganiseerde en door veel buitenlanders bezochte, internationale kunstmanifestaties.

In 1998 ontving haar schilderij “Inner Strength” een eervolle “Prix d’encouragement” op de bekende “Salon International de peinture à l’eau Trég’aquarelle” in het Franse Trégastel.

Inner Strength

In 2003 bezocht een Spaanse galerie-eigenaar haar expositie in Tubbergen en hij nodigde haar uit werken te exposeren in zijn galerie. Deze uitnodiging leidde er toe dat zij gedurende de zomer van 2005 geëxposeerd heeft in de “Estudio de Arte de Santiago” in het Spaanse Triacastela.

In 2009 en een gedeelte van 2010 heeft Ria Smit geëxposeerd in galerie 'Status Aparte' in Ootmarsum.

DE AQUARELLEN:

Ria Smit houdt zich in haar aquarellen hoofdzakelijk bezig met figuratief werk. Daarbij veroorlooft zij zich veel vrijheid in haar vormentaal! Ze schildert ‘nat in nat’, hetgeen leidt tot zeer fraaie kleurschakeringen. De laatste jaren heeft zij zich toegelegd op het onderwerp: schoonheid van verval.

De afmetingen van haar aquarellen zijn doorgaans zeer groot.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij aquarellen, kenmerken haar aquarellen zich door een uitdrukkelijk, zeer fris en helder kleurgebruik.


Uit een recensie in de ‘Leeuwarder Courant’: “Ze geeft blijk van een sterk gevoel voor compositie, ze heeft geen enkel probleem met de leegte van de achtergrond en de beelden zijn bijzonder fraai van kleur. (....)”.
Uit een recensie in het dagblad ‘TC/ Tubantia’: “Het eerste dat opvalt is het helder kleurgebruik. (....)

Vanaf 2008 heeft Ria Smit zich meer en meer toegelegd op het maken van acryl/collages. Ook hiervan zijn de afmetingen vaak groot.

===============================================================================

CURRICULUM VITAE RIA SMIT-SNAKENBORG.

Ria Smit-Snakenborg ( 20-9-1954 ) was born in Kolham, a small village in the province of Groningen. At the age of 10 she moved to Beetsterzwaag ( Friesland ).

After finishing her study at the Academy of Leeuwarden ( history of art / arts and crafts  ) she moved to Twente and she started working at a high school in Almelo.

Ria Smit started painting in 1990. At that time she had no atelier of herself, so she thankfully used the atelier of the artist Paul Tieke. At that time Ria worked as a counsellor and as a teacher at St.-Canisius High School, where she still is a teacher nowadays.

At first she painted mostly aquarelles, later on combined with mixed techniques. Starting in 2008, she used acryllic paint.

In the spring of 1991, the well-known French art critic Michel Larivière saw some of her paintings, and he instantly invited her to exhibit some of her works in one of his galleries in France.

Subsequent to this exhibition and due to very positive articles in the Dutch press, she received many invitations for exhibitions in The Netherlands. That is why she exposed her paintings in several places in The Netherlands.

In 1992 she created her first portrait: "I wanted to experience what ik would like to be painting people. From the very first moment making portraits grapped me".

At the end of 1995 she opened her own atelier in her home-town Tubbergen.

1995: Minister Hirsch Ballin bezoekt expositie in Tubbergen

In 1995 the Dutch minister of Justice, Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, visited the exhibition at the town hall in Tubbergen. At the picture from left to right: Ria Smit, the Minister, former mayor Smal.

From 1995, she is the regular teacher for the ‘aquarelgroep De Kolk’ (a group of people who paints weekly as a leisure activity) in Almelo.

At the beginning of 1997, after a thorough examination, she became a member of the Amsterdam artist-group ‘De Kunstkring Thorbecke’. The membership gave her possibilities to participate in well-known exhibitions and art-demonstrations which have always drawn a varied international public.

In 1998, her painting ‘Inner Strength’ received the honourable ‘Prix d’encouragement’ at the well-known “Salon International de peinture à l’eau Tré’agquarelle’ at the French Trégastel.

Inner Strenght

In 2003, a Spanish gallery-owner, visited one of her exhibitions and he invited her to exhibit some works in his gallery in Spain. This invitation lead to a summer-long exhibition in the ‘Estudio de Arte de Santiago’ in the Spanish Triacastela.

During the course of her painting career, Ria has developed her skills in making portraits in aquarelle. However next to focusing on the aquarelle technique, Ria Smit has always been prone to incorporating mixed techniques. At the present she is devoting a great deal of effort into creating acrylic-works and collages.

THE AQUARELLES.

In her aquarelles Ria Smit mainly creates figurative work. She takes a lot of freedom in her expressions. She paints ‘wet in wet’ which leads to the most beautiful colour-gradations.
In the last years she often used the subject ‘beauty of the dilapidation of buildings’ in her works.

De sizes of her aquarelles are usually big.

In contradistinction of which is usual in aquarelle-paintings, her colours are expressive, very fresh-complexioned and very bright.
Out of an article in the newspaper ‘Leeuwarder Courant’: “She shows a very strong feeling for compositions, she has no problem in filling up the emptiness of the background and the pictures do have beautiful colours (… )”.
Out of an article in the newspaper ‘TC/Tubantia’: “the first thing that can be noticed is her using of bright colours (… )”.